سراشيب

به بخش بالایی ورودی هوای موتور هواپیما سراشيب میگوند و وظیفه آن ایجاد یک موج شوک است تا به کمپرسور موتور کمک کند که در سرعت های فراصوت کار کند. سراشیب با قرار گرفتن در زاویه تند، جریان هوای ورودی هوای موتور را از حالت حرکت مستقیم منحرف میکند. این کار در سرعت های فراصوت باعث پدید آمدن یک موج شوک مورب در جلوترین بخش از عقب سراشیب میشود. هوایی که از درون این موج شوک گذر میکند ناگهان کند شده و سرعتش کمتر از عدد ماخ میشود، پس فشار افزایش پیدا میکند. وروی هوای های فراصوت دارای چندسراشيب هستند تا چند موج شوک ایجاد شود.

Flying-F-15E-Eagle-Wallpaper-Hi-Res-Image-54081

هر یک از ورودی های هوای موتور جنگنده چندمنظوره و تهاجمی نسل 4.5 آمریکایی F-15E Strike Eagle (استرایک ایگل) دارای 3 سراشیب متغیر است که زاویه آنان تغییر میکند. در این نگاره هر یک از سراشیب های خارجی F-15E حالت و زاویه متفاوتی از یکدیگر قرار دارند. شراشیب های متغیر این هواپیما در سرعت های مختلف در حالت ها و زاویه های مختلف قرار میگیرند تا هوا در هر سرعتی از پرواز به بهترین حالت ممکن در سرعت فروصوت مناسب به موتور برسد. البته ناگفته نماند این 2 سراشیب همانگ با یکدیگر تغییر زاویه میدهند و تفاوت زاویه و حالت آنان در این نگاره برای نمایش ویژگی متغیر بودن سراشیب های F-15E است.

1412900

Check Also

جنگنده های برتری هوایی نسل 4/4.5 آمریکایی F-15C Eagle (ایگل)

F-15 2040C از سوی کمپانی هوافضا و دفاعی آمریکایی Boeing (بوئینگ) برای جنگنده های برتری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *