Home / سوپرناو هواپیمابر / سوپرناو هواپیمابر

سوپرناو هواپیمابر

به ناو های هواپیمابری که وزن آنان بیش از 70 هزار تن باشد سوپرناو هواپیمابر یا به عبارت دیگر Supercarrier (سوپرکریر) میگویند. سوپرناو های هواپیمابر بزرگترین ناوهای هواپیمابر و همچنین بزرگترین کشتی های جنگی ساخته شده در تاریخ هستند و از بزرگترین نبرد ناو ها نیز بزرگتر میباشند. درحال حاضر آمریکا اولین و تنها سازنده و نیروی دریایی این کشور اولین و تنها دارنده سوپرناو های هواپیمابر است. این کشور 19 سوپرناو هواپیمابر از 4 کلاس گوناگون ساخته و عملیاتی کرده است که 11 فروند از آنان اتمی هستند. هریک از این کشتی میتوانند بیش از 90 هواپیما با خود حمل کنند. این 4 کلاس عبارت اند از:

33481

1: کلاس Forrestal (فورستال): این کشتی ها اولین سوپرناو های هواپیمابر بودند که 330 متر درازا داشتند. 4 فروند کشتی از این کلاس ساخته شد و امروزه همگی از خدمت خارج شده اند.
2: کلاس Kitty Hawk (کیتی هاوک): 4 فروند ساخته و امروزه همگی از خدمت خاج شده اند. درازای این 4 کشتی بین 326 تا 332 متر بود.
3: کلاس Enterprise (اینترپرایز): این کلاس اولین ناو هواپیمابر اتمی در جهان بود. یک فروند از آن با همین نام ساخته شد که امروزه بازنشسته شده است. (USS Enterprise (CVN-65 درازترین کشتی جنگی ساخته شده در تاریخ است و 342 متر درازا دارد.
4: کلاس Nimitz (نیمیتز): این کلاس پرتعداد ترین کلاس سوپرناو هواپیما است. 10 فروند سوپرناو هواپیمابر از این کلاس ساخته شده که همگی اتمی میباشند و هر 10 فروند در حال خدمت میباشند. کشتی های کلاس Nimitz همچنین تنها سوپرناو های هواپیمابر عملیاتی در حال حاضر هستند.

آمریکا همچنین درحال ساخت 2 سوپرناو هواپیمابر اتمی دیگر از کلاس جدیدی به نام Gerald R. Ford (جرالد آر. فورد) است که یک فروند از آنان کامل شده و آماده ورود به خدمت در سال 2016 است. دیگری همچنان در حال ساخت میباشد. قرار است 10 فروند کشتی از این کلاس ساخته و به نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شود. هر یک از این کشتی ها 337 متر درازا دارند و بیش از 90 هواپیما حمل میکنند.

این کشور همچنین قرا بود 5 سوپرناو هواپیمابر از یک کلاس دیگر به نام United States (یونایتد استیس) بسازد که پروژه آن لغو شد. انگلیس، فرانسه و روسیه نیز برنامه هایی برای ساخت چنین کشتی هایی داشتند که پروژه آنان لغو شد. البته درحال حاضر انگلیس در حال ساخت 2 سوپرناو هواپیمابر غیراتمی از کلاس Queen Elizabeth (کوئین الیزابت) است که یکی از آنان تقریبا کامل شده و دیگری در حال ساخت است. هر یک از این کشتی ها تا 50 هواپیما حمل میکنند و 280 متر درازا دارند.

3395

 

20130127140448_110623-N-ZZ999-204

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *