Home / موشک ها / ویخر-1

ویخر-1

موشکی ضد تانک با هدایت پرتو سواری لیزری در خط میدان دید ساخت روسیه است که از هلیکوپتر و هواپیما شلیک میشود. برد موشک در شب 5 کیلومتر، در روز هنگام شلیک از هلیکوپتر 8 و هنگام شلیک از هواپیما 10 کیلومتر است. البته فعلا هیچ هواپیمای روسی قابلیت حمل و شلیک آن را ندارد. سرجنگی به شدت انفجاری ضد تانک این موشک 8 تا 12 کیلوگرم وزن داشته و میتواند 800 تا 1000 میلیمتر در زره تخت نفوذ کند. طراحی و ساخت 9A1472 ویخر-1 به اواسط دهه 1980 باز میگردد و در سال 1985 تعداد محدودی از آن نیز ساخته میشود، اما تحویل آن به ارتش روسیه از اکتبر 2015 آغاز شد و اخیرا در سال 2016 پایان یافت. این درحالی است که آمریکا 31 سال پیش از روسیه، از سال 1984 موشک ضد تانک AGM-114 Hellfire (هل‌فایر) با هدایت لیزری را برای شلیک از هلیکوپترهای تهاجمی خود در خدمت داشت. درحال حاضر هلیکوپترهای تهاجمی روسی کاموف Ka-50 و Ka-52 تنها هواگردهای عملیاتی در روسیه هستند که توان حمل و شلیک این موشکِ با هدایت لیزری را دارند. تا پیش از تحویل ویخر-1، Ka-50 و Ka-52 تنها از موشک های ضد تانک روسی 9M120 آتاکا و 9K114 اشتروم که هر 2 هدایت نیمه خودکار رادیویی در خط میدان دید دارند استفاده میکردند که دقتی کمتر از ویخر-1 داشت و هدایت آن بسیار سخت تر بود. ناگفته نماند 2 هلیکوپتر تهاجمی دیگر روسی یعنی میل Mi-28، Mi-24 و Mi-35 همچنان از آتاکا و اشتروم استفاده میکنند.

Check Also

موشک هوا به سطح تاکتیکی روسی Kh-25ML

موشک هوا به سطح تاکتیکی روسی Kh-25ML که در اواخر دهه 1970 وارد خدمت شد. …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *