Home / بمب افکن ها (page 2)

بمب افکن ها

بمب افکن استراتژیک B-2 Spirit

بمب افکن استراتژیک پنهانکار و رادار گریز بال پرنده آمریکایی B-2 Spirit (اسپیریت) دارای 4 موتور توربوفن آمریکایی F118-GE-100 است که این موتورها برای کاهش اثر گرمایی هواپیما کاملا درون بدنه جاسازی شده اند. ورودی هوای این موتورها برای کاهش سطح مقطع راداری بالا بدنه قرار دارد و بین بدنه …

ادامه مطلب

سه بمب افکن توانمند امریکایی

بمب افکن استراتژیک B-52H Stratofortress (استراتوفورترس) در سمت چپ. بمب افکن استراتژیک پنهانکار و رادار گریز بال پرنده B-2 Spirit (اسپیریت) درسمت راست . بمب افکن استراتژیک بال متغیر و فراصوت B-1B Lancer (لنسر) در وسط .

ادامه مطلب