Home / خمپاره انداز خودکشش

خمپاره انداز خودکشش

خمپاره انداز خودکشش چینی PLL05

خمپاره انداز خودکشش 120 میلیمتری چینی PLL05 در سال 2001 رونمایی و برای فروش خارجی طراحی شده بود، گرچه هیچ کشوری آن را سفارش نداد و در نهایت در سال 2008 وارد خدمت در ارتش چین شد. PLL05 شباهت بسیاری به خمپاره انداز خودکشش روسی 2S23 Nona-SVK دارد، برجک این …

ادامه مطلب